top of page

TEHNICA SI ARTA FOTOGRAFICA Ministerul Educației Naționale

Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava

Coordonator:

prof. Marius UDUDEC


Absolvent:

Daniel-Ionatan ROMAN


Prinderea-unui-nor.jpg
Home: Welcome

Alegerea temei

          Arta fotografică este un domeniu minunat și fotografia este o pasiune extraordinară. O poți practica în atâtea feluri diferite fără să te saturi vreodată. Fie că ești începător sau experimentat, este esențial să îți îmbunătățești sau să îți înnoiești tehnicile mereu ,deci ar fi bine să cunoști cât mai multe tehnici.

        Pentru mulți dintre cei care descoperă arta de a fotografia, acest lucru devine molipsitor. Odată prins în mrejele acestei arte și stând o vreme alături de ea, refuzi să o abandonezi. Expusă în moduri atât de diferite, privită de oameni diferiți, oferă totodată înțelesuri variate.

         Mi-am făcut foarte multe planuri în ceea ce privește fotografia. Aș vrea să călătoresc mai mult prin țară și, în special, prin Maramureș, care îți oferă foarte multe locuri frumoase pe care poți să le vezi prin lentil.Cu toate acestea  îmi doresc să urc și pe munții noștri minunați. Vreau să mai progresez în fotografie, să particip la mai multe workshop-uri.

          Mai mult decât genul fotografic, contează povestea din spatele oricărei fotografii, fie ea jurnalistică sau de natură statică. Nu există bine și rău. O fotografie bună este una care place atât mie cât și celor care o vizionează. Fotografia este pasiunea de a comunica altei persoane emoțiile stârnite de un subiect, iar dacă mie îmi place ceva, vreau să arat și altor persoane acest lucru prin fotografie.  

Home: Quote

1.FOTOGRAFIA  -- LIMBAJ PICTURAL
DOMENIUL FOTOGRAFIEI ŞI CARACTERISTICILE EI

        Fotografia este o reprezentare vizuală direct a unui subiect sau eveniment. Impresia făcută fotografiei este mai direct și conţinutul ei mai puţin supus neînţelegerii în raport cu alte mijloace vizuale.

         Astăzi fotografia este considerată universală. Cu cât este mai general mesajul unei fotografii, cu atât ea va fi mai folositoare. Fotografia este limbaj pictural. Limbajul devine folositor dacă cineva are ceva de comunicat, ceva care merită să fie spus.

        Limbajul pictural al fotografiei, mai puţin abstract şi, prin urmare, mai simplu de înţeles decât cuvintele, merge de-a dreptul la inimă.“Citirea” unei imagini înseamnă mai mult decât cuprinderea dintr-o singură privire, imediat şi în mod global a întregii cantităţi de informaţie oferită de imagine.

      Ce este caracteristic la un portret, ce este de prisos şi ce trebuie eliminat?Care este partea cea mai interesantă sau cea mai caracteristică a feţei unui om?Este structura fizică sau expresia? Privitorul trebuie să fie o persoană pe care s-o intereseze subiectul şi să-l înţeleagă pentru a citi astfel de semne şi a le interpreta într-un portret conceput cu sensibilitate.

      “ Pentru a reţine atenţia cuiva, o fotografie trebuie să aibă ceva de comunicat, să aibă conţinut, să fie informativă , educativă , interesantă , amuzantă sau mobilizatoare. Conţinutul poate fi încorporat în fotografii într-o varietate aproape nelimitată. Refuzul de a privi fotografiile care şochează este ca şi teama de a privi realitatea în faţă . Unele lucruri trebuie să fie înfruntate, fie că plac sau nu. O fotografie de conţinut este unul dintre cele mai puternice instrumente pentru a trezi reacţia publică ”.- ANDREAS FEIMINGER .

        AUTENTICITATEA reprezintă o calitate unică a fotografiei în comparaţie cu celelalte forme de reprezentare vizuală . Aparatul foto trebuie să fi fost “martor ocular” la fotografierea unui subiect sau a unui eveniment. O singură fotografie din război este mai convingătoare decât pagini scrise despre tragedia războaielor.

         CONŢINUTUL este o calitate care poate fi încorporată în fotografii într-o varietate aproape nelimitată . O fotografie de conţinut este unul dintre cele mai puternice instrumente pentru a trezi reacţia publică . O fotografie devine cu atât mai interesantă şi mai plăcută , cu cât are un conţinut mai legat. Fotografiile cu subiecte interesante, prezentate cu fantezie, pot stimula o conştiinţă mai dezvoltată . Numărul subiectelor interesante care aşteaptă să fie fotografiate este infinit.

Home: Homepage_about

2. APARATUL FOTOGRAFIC -- CARACTERISTICI
3.GENURI DE FOTOGRAFII

În diversitatea lor, toate aparatele fotografice clasice au în compunere aceleaşi subansambluri de bază . Cele mai importante elemente ale aparatelor foto:

- camera etanşă la lumină ;

- obiectivul;

- vizorul;

- sistemul de punere la punct (reglare a clarităţii).

- obturatorul;(in fotografia de mai jos)

         OBIECTIVUL FOTOGRAFIC -  constituie  cea mai importantă parte a aparatului foto.Cu ajutorul obiectivului se creează imaginea subiectului pe materialul sensibil care se află în interiorul aparatului foto. Principala caracteristică a obiectivului este distanţa focală , a cărei mărime este inscripţionată pe montura obiectivului. Distanţa focală depinde de construcţia obiectivului şi este determinată de distanţa de la planul optic principal posterior al obiectivului până la focarul principal al lui.Focarul principal reprezintă imaginea unul punct îndepărtat la infinit,situat pe axa optică principală a obiectivului.

       VIZORUL -- Executarea unei fotografii necesită să se determine limitele imaginii în care va apărea pe fotografie subiectul fotografiat. Acest sistem pentru încadrare se numeşte vizor şi poate fi de mai multe tipuri..

       OBTURATORUL -- Lumina reflectată de subiect în timpul fotografierii, străbate obiectivul spre interiorul camerei aparatului, ajungând la film. Durata de timp în care lumina acţionează asupra stratului sensibil, trebuie să fie reglată cu mare precizie.Timpul în cursul căruia lumina trecută prin obiectiv iluminează filmul fotografic, se numeşte timp de expunere şi poate fi reglat prin mai multe metode.

         CAMERĂ ETANȘĂ -- Camera etanșă a aparatului foto este constituită dintr-o cutie pe al cărei perete anterior este montat obiectivul, iar pe peretele opus se derulează materialul sensibil (filmul). Camera împiedică pătrunderea luminii din exterior spre filmul fotografic asupra căruia vom proiecta imaginea subiectului fotografiat

Home: Event
Leather Camera

3.1. PEISAJUL este genul în care se pare că se realizează cele mai multe fotografii. Autorul încearcă să evidenţieze frumuseţea, poezia, specificul unei zone, surprinzând o vedere panoramică sau un segment al acesteia. Deşi peisajul este adesea tema principală a reprezentării, se întâmplă ca în cazul fotografiilor de peisaj, obiectul central al imaginii să îl constituie omul, integrat în compoziţia peisajului.Folosirea în prim-plan a arborilor, a unor detalii arhitecturale,favorizează frumuseţea şi armonia distinctă a cadrului.

Teacher Instructing

3.2. CERUL este un alt element important în fotografia de peisaj, de cele mai multe ori ocupând o mare porţiune dintre cer şi pământ. După frumuseţea sau importanţa cerului sau pământului, se va acorda uneia dintre ele o suprafaţă mai mare, având grijă ca linia orizontului să nu împartă cadrul în două jumătăţi egale.  

          Când pe cer sunt nori, se va căuta realizarea unei armonii între forma şi poziţia lor şi anumite elemente din peisaj

pisica-fotograf-900x600.jpg

       3.3. PORTRETUL este unul dintre cele mai practicate genuri în fotografie. Modelele fotoreporterului începător sunt în primul rând rudele, apoi prietenii şi pe urmă diferite tipuri întâlnite în activitatea de zi cu zi .La portrete, dificultatea fotografierii constă în crearea unei imagini care să redea pe deplin trăsăturile individuale caracteristice ale omului fotografiat. Portretele pot fi de mai multe feluri:

      - portretul individual;

- portretul în grup;

      - portretul capului;

         3.4. EXPRESIA FEŢEI ŞI POZIŢIA CELUI FOTOGRAFIAT - Înainte de a apăsa declanşatorul foto, trebuie să studiem fizionomia subiectului pentru a sesiza ce expresie a feţei corespunde cel mai mult cu persoana fotografiata

          3.5. DECORUL nu trebuie să distragă atenţia privitorului de la obiectul principal al imaginii. Fondul cel mai bun pentru portret este o suprafaţă cu ton neutru.Persoana fotografiată trebuie aşezată la cel puţin 1 m de decor.

4. MATERIALE FOTOGRAFICE - FORMAREA IMAGINII FOTOGRAFICE

Startup Development Team

  

          SENSIBILITATEA-- Sensibilitatea la lumină este principala caracteristică a materialelor foto.Exprimarea cantitativă a sensibilităţii la lumină este necesară pentru

determinarea expunerii, precum şi pentru compararea între ele a diferitelor tipuri de materiale fotografice.

          CONTRASTUL - constituie o caracteristică importantă a materialului foto şi defineşte modul în care lucrează stratul sensibil: moale, normal, contrast, extracontrast.

             FILMUL COLOR - Emulsia sensibilă aplicată pe suport este compusă din suprapunerea a trei straturi sensibile, diferite între ele prin sensibilitatea cromatică .Stratul superior este sensibil numai la radiaţiile albastre, fiind numit şi strat sensibil la albastru.

         GRANULAŢIA - Fotografia, mai ales în cazul unei măriri la dimensiune mare, apare ca şi cum ar fi formată dintr-un număr mare de puncte. Acest lucru se datorează faptului că în stratul de gelatină imaginea este constituită de un mozaic de granule de argint metalic.

          PUTEREA DE SEPARARE - reprezintă proprietatea stratului sensibil de a reda separat detaliile subiectului de foto şi se exprimă prin numărul de linii,egale între ele ca lăţime, ce pot fi redate distinct pe o distanţă de 1 mm.Puterea de separare este determinată de proprietăţile stratului sensibil.

Teacher Writing a Formula on a Blackboard

5. LUMINA ÎN FOTOGRAFIE - Proprietăţi şi funcţii

          Două cuvinte greceşti definesc cuvântul fotografie: photos = lumiă şi grapho = a scrie, ceea ce în traducere literară înseamnă scriere cu ajutorul luminii. Imaginea foto este “desenată ” cu ajutorul luminii şi apare ca rezultat al acţiunii fotochimice a energiei luminoase asupra stratului de emulsie sensibilă din pelicula sau hârtia foto.Suprafeţele diferitelor subiecte reflectă , în mod diferit, lumina. Cantitatea de lumină reflectată depinde de:

          - structura şi de culoarea suprafeţei;

          - de unghiul pe care-l formează această suprafaţă cu direcţia de incidenţă a luminii, precum şi cu direcţia de fotografiere.  

         Catifeaua neagră reflectă doar 2-4% din lumina incidentă .Hârtia albă reflectă 80% din cantitatea de lumină incidentă .Dacă obiecte situate în planuri diferite sunt iluminate uniform, atunci spaţiul este redat nesatisfăcător în fotografie datorită absenţei variaţiei tonurilor care să favorizeze redarea acestui spaţiu.La portrete este necesar să se redea expresiv forma plastică a feţei, să se obţină o asemănare între imagine şi persoana fotografiată .În situaţia iluminării figurii cu o lumină frontală , strălucitoare, se va obţine o fotografie cu aceeaşi tonalitate în orice porţiune a feţei.

          Iluminând subiectul sau alegând condiţiile la care se fotografiază , este necesar să se ţină seama de importanţa pe care o are lumina în conturarea obiectelor, în redarea formei lor, în evidenţierea materialului din care au fost executate . Acest rol al iluminării, denumit şi efect plastic, are o importanţă deosebit de mare, datorită faptului că fotoreporterul prezintă lumea reală tridimensională , spaţială , pe o imagine bidimensională , plană .

           În practica fotografului începător, peisajele, scenele din viaţă şi chiar portretele sunt realizate în aer liber. Îşi păstrează importanţa sa lumina, ca unul din cele mai importante mijloace plastice ale fotografiei? Răspunsul este afirmativ. Şi la fotografierea în aer liber dispunem de o serie întreagă de posibilităţi de folosire în mod creator a luminii pentru obţinerea unei fotografii expresive şi de efect.

Kids Doing Homework

6. ESTETICA IMAGINII FOTOGRAFICE

1. Organizarea în plan a imaginii:

             a)linii și puncte ale cadrului

             b)linia orizontului

2. Organizarea în adâncime a imaginii:

             a)primul plan

             b)planul subiectului

             c)fondul

3. Perspectiva

4. Relieful(plastica imaginii)

5. Linii,suprafețe,volume:

             a) linii drepre  - orizontale

                                   a - verticale

             b) linii înclinate

             c) linii curbe

             d) linii frânte

Home: News
bottom of page